Regulamin ramowy serwisów "EZO"

 1. Organizatorem serwisu "EZO" jest Centrum Media, NIP: 7712698934, REGON: 100972591 z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, kod pocztowy 97-300, ul. Armii Krajowej 22A/2
 2. Uczestnictwo w serwisie EZO jest dobrowolne.
 3. Uczestnictwo w serwisie EZO polega na przesyłaniu wiadomości tekstowych rozpoczynających się od prefiksu (identyfikującego podmiot reklamujący) np. Wrozka, Horoskop, Amulet pod numer:
  • 71740 - 1 zł netto/1,23 zł brutto
  • W sms-ie zwrotnym uczestnik serwisu otrzymuje odpowiedź od innego uczestnika serwisu. Przesłanie pierwszego sms-a z prefiksem umożliwia przesyłanie dalszych wiadomości do serwisu bez konieczności rozpoczynania komunikatu od prefiksu.
 4. Lub też uczestnictwo w serwisie EZO polega na zatelefonowaniu na jeden z poniższych numerów głosowych:
  • 708-403-111 2 zł netto/2,58 zł brutto / min.
  • 708-403-112 2 zł netto/2,58 zł brutto / min.
  • 708-403-113 2 zł netto/2,58 zł brutto / min.
  • 708-403-114 2 zł netto/2,58 zł brutto / min.
  • 708-403-115 2 zł netto/2,58 zł brutto / min.
  • 708-403-116 2 zł netto/2,58 zł brutto / min.
  • 708-403-117 2 zł netto/2,58 zł brutto / min.
  • 708-403-118 2 zł netto/2,58 zł brutto / min.
  • 708-403-119 2 zł netto/2,58 zł brutto / min.
  • 708-403-120 2 zł netto/2,58 zł brutto / min.
  • 708-403-121 2 zł netto/2,58 zł brutto / min.
  • 708-403-122 2 zł netto/2,58 zł brutto / min.
  • 708-403-123 2 zł netto/2,58 zł brutto / min.
  • 708-403-124 2 zł netto/2,58 zł brutto / min.
  • 708-403-125 2 zł netto/2,58 zł brutto / min.
  • 708-403-126 2 zł netto/2,58 zł brutto / min.
  • 708-403-127 2 zł netto/2,58 zł brutto / min.
  • 708-403-128 2 zł netto/2,58 zł brutto / min.
  • 708-403-129 2 zł netto/2,58 zł brutto / min.
  • 708-403-130 2 zł netto/2,58 zł brutto / min.
  • 708-403-131 2 zł netto/2,58 zł brutto / min.
  • 708-403-132 2 zł netto/2,58 zł brutto / min.
  • 708-403-133 2 zł netto/2,58 zł brutto / min.
  • 708-403-134 2 zł netto/2,58 zł brutto / min.
  • 708-403-135 2 zł netto/2,58 zł brutto / min.
  • 708-403-136 2 zł netto/2,58 zł brutto / min.
  • 708-403-137 2 zł netto/2,58 zł brutto / min.
  • 708-403-138 2 zł netto/2,58 zł brutto / min.
  • 708-403-139 2 zł netto/2,58 zł brutto / min.
  • 708-403-140 2 zł netto/2,58 zł brutto / min.
  • 708-403-141 2 zł netto/2,58 zł brutto / min.
  • 708-403-142 2 zł netto/2,58 zł brutto / min.
  • 708-403-143 2 zł netto/2,58 zł brutto / min.
  • 708-403-144 2 zł netto/2,58 zł brutto / min.
  • 708-403-145 2 zł netto/2,58 zł brutto / min.
  • 708-403-146 2 zł netto/2,58 zł brutto / min.
  • 708-403-147 2 zł netto/2,58 zł brutto / min.
  • 708-403-148 2 zł netto/2,58 zł brutto / min.
  • 708-403-149 2 zł netto/2,58 zł brutto / min.
  • 708-403-150 2 zł netto/2,58 zł brutto / min.
 5. Lub też uczestnictwo w serwisie EZO polega na zatelefonowaniu na numer głosowy:
  • *733330 3 zł netto/3,69 zł brutto / min.
 6. Organizator serwisu nie odpowiada za treści przesyłane w komunikatach SMS przez użytkowników serwisu. Organizator serwisu nie ma wpływu na przebieg rozmów w ramach serwisu. Uczestnik Serwisu nie może się domagać się od Organizatora nawiązania rzeczywistego kontaktu z osobą prowadzącą rozmowę w ramach serwisu ezoterycznego.
 7. Wszelkie komunikaty (informacje) otrzymywane przez użytkownika w ramach serwisu , zarówno za pomocą wiadomości SMS mają formę niezobowiązujących rozmów na dowolny temat, mogą być całkowicie fikcyjne i mogą nie mieć nic wspólnego z rzeczywistością; nie stanowią też  żadnych deklaracji ani wiążących oświadczeń woli.
 8. Organizator podkreśla, że zarówno zdjęcia, nagrania video jak i opisy osób obsługujących czat SMS podawane w reklamach, informacjach o serwisach lub w trakcie prowadzonej rozmowy mogą być fikcyjne i mogą nie mieć odzwierciedlenia w rzeczywistości. Prezentowane w reklamach serwisu sylwetki wróżek są stworzoną, na potrzeby serwisu, fabularyzowaną ilustracją. Wszelkie publikowane lub rozpowszechniane w inny sposób w ramach serwisu materiały reklamowe nie stanowią oferty w rozumieniu polskiego kodeksu prawa cywilnego.
 9. Uczestnicy serwisu oświadczają, iż nie będą oczekiwać od innych użytkowników serwisu przesłania swoich danych osobowych ani spotkania osobistego. W przypadku złożenia reklamacji dotyczącej: podania danych osobowych innemu uczestnikowi serwisu lub przez innego uczestnika serwisu, oferty spotkania osobistego lub nie dojścia do skutku spotkania osobistego - reklamacje nie będą uwzględniane przez Organizatora.
 10. Uczestnicy serwisu oświadczają, że rozumieją że wszelkie "przepowiednie" i "wróżby" są tylko formą rozrywki słownej, gry towarzyskiej i nie mogą być podstawą podejmowanych życiowych decyzji i wyborów. W szczególności w kwestiach związanych ze zdrowiem, które to zawsze powinny być konsultowane z lekarzem spejcalistą.
 11. Organizator serwisu "EZO" zastrzega sobie możliwość kodowania SMS-ów, które zwierają numery telefonów oraz informacje identyfikujące użytkowników, w tym adres lub inne dane osobowe. W przypadku zakodowania przez Organizatora SMS-ów ze względu na ich charakter, Organizator nie zwraca Uczestnikowi kosztów wysłania SMS-a. Cała odpowiedzialność wynikająca z wykorzystania informacji zawartych w reklamie lub serwisach spoczywa na użytkowniku serwisu
 12. Serwis "EZO" jest dostępny 24 godziny na dobę.
 13. Serwis "EZO" jest dostępny dla abonentów wszystkich sieci komórkowych ORANGE, T-mobile, Plus GSM, PLAY.
 14. Organizatorzy serwisu "EZO" nie ponoszą odpowiedzialności za usterki techniczne dotyczące przesyłanie SMS-ów, wynikłe po stronie Operatorów Sieci Komórkowych.
 15. Reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu "EZO" powinny być kierowane w formie pisemnej do Centrum Media z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, kod pocztowy 97-300, ul. Łódzka 66.
 16. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 17. Zainteresowani Członkowie serwisu "EZO" zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję.
 18. Decyzja Komisji Sprawdzającej odnoszącej się do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.
 19. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Centrum Media.
 20. Operatorzy GSM odpowiadają jedynie za usługi telekomunikacyjne umożliwiające realizację serwisów i nie ponoszą odpowiedzialności za treść informacji oferowanej w ramach serwisu.
 21. Z serwisu "EZO" nie mogą korzystać pracownicy sieci komórkowych działających na obszarze RP (PTK Centertel Sp.z o.o., PTC Sp. z o. o., Polkomtel S.A., P4).